Zahradní domky v mnoha variantách

Jak se liší platy mužů a žen a proč tomu tak (zatím) je?

Jak se liší platy mužů a žen a proč tomu tak (zatím) je?

Za stejně odvedenou práci bychom měli dostat také stejnou odměnu. Faktem ale je, že ženy dostávají zaplaceno na stejných pozicích méně, než jejich mužští kolegové, a rozdíly se úměrně se vzděláním zvětšují. Jak jsou na tom vůbec české ženy s platovými podmínkami a proč je tomu tak? A jak by to mělo správně být?

33% českých žen si v roce 2017 vydělalo měsíčně ve dvaceti nejvíce zastoupených zaměstnáních do 20 000 Kč, zatímco zastoupení mužů v tomto platovém ohodnocení dosahuje pouze 8%. Naopak ve výši nad 30 000 Kč měsíčně si vydělalo 34% mužů a 8% žen. Více na: zena.aktualne.cz.Nejde Vám na rozum, proč ženy vydělávají méně na stejných pozicích co muži, a to i když mnohdy odpracují i více hodin? Do hry vstupují například následující faktory:

  • Na profesním poli je mateřství pokládáno za nechtěné zlo, a to především na vyšších pozicích, kde je zásadní, aby si žena jako pracovnice udržovala kontakty s lidmi z branže, vzdělávala se atd. Když tak mladá matka z profesního hlediska „ztrácí“ několik let na mateřské dovolené, oslabují se tím její pracovní kompetence, na kterých si její mužský protějšek během těchto let pracoval.
  • Ženy si říkají o vyšší plat méně než muži. Už při pohovoru či přímo v životopisu se nebojte udávat vyšší číselná očekávání, jestliže to tak cítíte. A nestyďte se zeptat šéfa na otázku zvýšení platu, za zeptání nic nedáte. I pokud by Vás zprvu odmítl, jestliže budete svou práci odvádět velmi dobře a máte vnímavého nadřízeného, dříve nebo později i on dospěje k tomu, že je lepší Vám plat zvednout, než abyste odešla za konkurencí.
  • Ženy obecně profesně rostou pomaleji, mají přirozeně méně odvahy k tomu aktivně usilovat o profesní růst či měnit zaměstnání a mohou takto zůstávat déle na pozicích, které (svou náplní ani platem) nereflektují jejich skutečné schopnosti či znalosti.

Tip navíc: Nejste spokojená s Vaším stále se nezvyšujícím platem, a máte na to vydělat si svými vlastními silami více? Zvažte možnost soukormého podnikání, např. vlastní e-shop či jiný byznys.

Na závěr trocha zamyšlení…

V dnešní době je mnohdy materiální nutností, aby žena chodila do zaměstnání a přinášela rodině finance, stejně tak jako muž. Jestliže si ale ženy stěžují na nespravedlivé platové ohodnocení ve srovnání s muži, nebylo by dobré zamyslet se nad tím, že skutečně muž není žena? Je opravdu vydělávání peněz podstatou ženství?

Kompostéry podle výrobců
Kompostéry podle druhu
  • Kompostéry plastové
  • Dřevěné kompostéry
  • Betonové kompostéry
Všechna práva vyhrazena © 2024 Zahradní-domky-online.cz